Quản lý chất lượng

đúc Kiểm tra

20131218115339_240

Đóng vai - Trình Visual - Kiểm tra

20131218115353_573

Visual-Kiểm tra

20131218115406_417

Đúc-Dimension-Kiểm tra

20131218115417_498

Đúc-Dimension-Kiểm tra

Trong quá trình kiểm tra

20131218115430_793

Đóng vai - Trình Visual - Kiểm tra

20131218115442_909

Kích thước-Kiểm tra

20131218115453_468

Dye-Penetrate

20131218115505_484

Độ cứng-Test

20131218115517_926

Đông lạnh-Điều trị

20131218115529_263

PMI

20131218115541_357

Magnetic-Hạt-Kiểm tra

20131218115552_644

Siêu âm-Test

Kiểm tra cuối cùng

20131218115606_974

Thủy lực-kiểm tra

20131218115618_324

Khí nén-Air-Test

20131218115632_601

Low-Fugitive-Emission-Test

20131218115646_460

Van-Torque-Test

20131218115700_436

Anti-Static-Test

20131218115714_275

cao-áp-Gas-Test

20131218115727_435

Tranh-khô-phim-dày-Test

20131218115738_335

Đóng gói-Kiểm tra


WhatsApp Online Chat !